Bestuur

Maarten Buekers: voorzitter – voorzitter@vcherkdestad.be

Jan Cupers: secretaris – secretaris@vcherkdestad.be

Etienne Deséjournet: bestuurslid – sponsoring

Arne Ector: bestuurslid – uitrustingen en evenementen

Raoul Ector: penningmeester

Linda Janssens: bestuurslid – API, interne administratie en evenementen

Peter Van Loey: jeugdcoördinator – jeugd@vcherkdestad.be

Sara Vennekens: bestuurslid – activiteiten jeugd

Jan Vermeiren: bestuurslid – subsidiedossiers